Den gode arbejdsplads

DEN GODE
ARBEJDS-
PLADS

Den gode arbejdsplads er Amager og Hvidovre Hospitals personalepolitik.
På de næste sider præsenteres de værdier, som ledere og medarbejdere ønsker, at vores arbejdsplads skal være båret af.

En god og inspirerende arbejdsplads rummer både samarbejde, udviklingsmuligheder, gode kolleger, dygtige ledere og høj faglighed. Sammen med gode fysiske rammer, skaber det et godt arbejdsmiljø. På Amager og Hvidovre Hospital er den gode arbejdsplads en, der skaber de bedst mulige rammer for kompetent behandling af vores patienter.

Du kan finde konkrete informationer om sygefravær, MUS, jubilæer, brug af mobiltelefoner og sociale medier og meget andet i dokumentsamlingen på VIP’en eller ved at downloade app’en VIP2go.(kun til iPhone og iPad)

Din afdeling kan udover de overordnede vejledninger og instrukser have lokale dokumenter.

Den gode arbejdsplads

DEN GODE ARBEJDSPLADS

Derfor sætter ledelse og medarbejdere i 2014-2019 særligt fokus på fire områder:


Kompetent behandling af patienterne hænger tæt sammen med høj faglighed. Når vi arbejder med netop det, vi er bedst til, bliver vi gladere for at gå på arbejde. Vi skal også styrke samarbejdet på tværs af afdelinger og faggrupper. Godt samarbejde betyder meningsfulde arbejdsgange og gode patientforløb.

Læs den samlede tekst her

Ledelse handler om mere end de overordnede linjer og strategier. Åben, nysgerrig og opsøgende ledelse er væsentlig for oplevelsen af at være på en god arbejdsplads. Inddragende, støttende og interesseret ledelse skaber et bedre og mere inspirerende arbejdsmiljø.

Læs den samlede tekst her

Et moderne og innovativt hospital er i konstant udvikling. Faglig udvikling og uddannelse er vigtige brikker. Vi skal tænke de nye kompetencer ind i hverdagen, og vi skal lære af hinanden. Det er i samspillet og i opgaveløsningen, at vi virkelig udvikler os. Den nye viden skal i spil der, hvor der er brug for den. Det kræver engagement, forståelse og samarbejde i hele organisationen.

Læs den samlede tekst her

Har du hilst på din kollega i dag? Opmærksomhed på en god og respektfuld tone er vigtig – både for samarbejdet med kollegerne og for patienternes behandling. En god tone smitter, men det gør en dårlig tone også. Omgivelserne mærker hurtigt, hvis tonen er dårlig. Så smil, vis din respekt og tag individuelt ansvar for den gode tone på din arbejdsplads. Det er små tiltag, som vi ofte glemmer i en travl hverdag.

Læs den samlede tekst her

Billede af ansatte på Amager og Hvidovre Hospitaler

Den gode arbejdsplads