Det handler om liv

Amager og Hvidovre Hospital

DET HANDLER OM LIV

Sådan virkeliggør vi strategien Fokus & Forenkling

Scroll ned for at læse videre

Velkommen

VELKOMMEN

Hver eneste arbejdsdag handler om noget så væsentligt som menneskers liv og livskvalitet. Sådan er det for os, der arbejder i Region Hovedstaden. Og som landets største region har vi en særlig forpligtelse til at udvikle os, være på forkant og forsøge at give borgerne den bedste behandling og de bedste rammer for deres liv.

Region Hovedstadens strategi Fokus & Forenkling viser pejlemærkerne for den udvikling. Vores evne til at fokusere på visse områder i de kommende år og forenkle på andre områder bliver nemlig central for, at vi kan udvikle os.

På de kommende sider kan du læse om, hvordan vi på Amager og Hvidovre Hospital vil virkeliggøre Region Hovedstadens strategi Fokus & Forenkling.
God læselyst, det handler stadig om liv – både patienternes og dit.

Direktionen, Amager og Hvidovre Hospital

Det handler om liv

Kernefortælling:

DET HANDLER
OM LIV

På Amager og Hvidovre Hospital handler det om liv. Om at redde liv og bringe liv til verden. Om livskvalitet for patienten og det gode arbejdsliv for medarbejderne.

Vi står klar med ekspertise og omsorg hele døgnet. Vores mål er at bringe patienten hurtigt fra diagnose til behandling og sikkert hjem til hverdagen. Vi handler kompetent og omsorgsfuldt, også når livet er allersværest.

Vi er eksperter i folkesygdomme – de sygdomme som flest mennesker lider af. Samtidig kan vi tilbyde højt specialiseret behandling til patienter med sjældne sygdomme. Vi er stolte af begge dele.

Hver dag arbejder hundredevis af forskere med at udvikle nye metoder, som kan forbedre og redde liv. Vi udvikler og deler ny viden – det skaber stærke faglige miljøer. Faglighed og udvikling sikrer god behandling af patienterne og et spændende arbejdsliv for alle ansatte.

Et arbejde der giver mening, fordi det handler om liv.

Det handler om liv – se det i billeder fra hverdagen

Et arbejde der giver mening

ET ARBEJDE DER GIVER MENING

Klik og hør hvad din kollega fortæller 

 

Amager og Hvidovre Hospitaler i tal

AMAGER OG HVIDOVRE
HOSPITAL I TAL …

Piktogram med stetoskop
516.229 pr. år
AMBULANTE BESØG

Piktogram med 2 mennesker, der holder hinandens hænder
547.767 pers.
OPTAGEOMRÅDE

Piktogram af person i seng
696
SENGE

Piktogram med baby
6.960 pr. år
FØDSLER

Piktogram af to mennesker
5.209
ANSATTE

Piktogram med klodser
3
MATRIKLER

Piktogram med journal
99.670 pr. år
INDLÆGGELSER

Piktogram med videnskabsbøger
606 i 2018
VIDENSK. ARTIKLER

Fremme i skoene

Billede af Indgangen til Hvidovre Hospital
Billede af Amager Hospitals hovedindgang

HER KAN VI NOGET
SPECIELT


Billede af dreng på bårdePå Amager og Hvidovre Hospital er vi eksperter i det akutte. Vi er et af landets største akuthospitaler. Mere end 85 procent af vores patienter kommer ind akut, og det stiller høje krav til medarbejdernes faglighed, overblik og evne til omstilling – ikke bare i modtagelserne, men på hele hospitalet. Vi skal stå klar med ekspertise og omsorg 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Derfor bærer alt, hvad vi gør på Amager og Hvidovre Hospital præg af en akut tankegang. Fra måden vi samarbejder med patienten og de pårørende på, til måden vi skaber flow og sikre overgange i patienternes forløb. Fra vores måde at bemande akutmodtagelsen, hvor der altid er speciallæger i front, til vores forskning, som gør hverdagen lettere i afdelingerne og mere sikker for patienterne. I de kommende år samler vi desuden vores akutte indsatser til en fælles akutmodtagelse.

Vi står for forløb, hvor patienten kommer hurtigt ind, rigtigt videre og sikkert hjem igen.

Billede af forskning

Forskning er højt prioriteret på Amager og Hvidovre Hospital. Hver dag arbejder hospitalets forskere med at udvikle nye metoder, som kan forbedre og redde liv. Forskningen bidrager både til ny viden og til at sikre et højt kvalitetsniveau i den kliniske hverdag.

Klinisk Forskningscenter på Amager og Hvidovre Hospital er med til at sikre et godt forskningsmiljø. Forskningscenteret er en tværgående afdeling, som tilbyder råd og vejledning i forhold til at planlægge, gennemføre og opgøre forskningsprojekter.

Amager og Hvidovre Hospital er en aktiv del af Københavns Universitetshospital – et samarbejde mellem forskellige hospitaler og Københavns Universitet, som er grundlaget for uddannelse, ny viden og innovation i sundhedsverdenen.

Amager og Hvidovre Hospital er en stor uddannelsesinstitution, og hvert år dygtiggør 2.100 studerende og elever sig i vores afdelinger. Vi bidrager til at uddanne fremtidens sygeplejersker, læger, jordemødre, bioanalytikere, sekretærer, portører, diætister, fysio- og ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter mv.

Den faglige kvalitet og udvikling på hospitalet skal hele tiden sikres, og derfor har alle hospitalets medarbejdere og ledere mulighed for efteruddannelse.

Klinisk Træning er en uddannelsesenhed på hospitalet, som tilbyder en bred vifte af læringsaktiviteter til både studerende og uddannet personale. I simulationstræning kan deltagerne for eksempel arbejde med færdighedstræning, tværfaglig teamtræning, sikker mundtlig kommunikation og patientkommunikation i komplekse situationer.

Billede af simulationsdukke, som bliver benyttet i undervisning

Amager og Hvidovre Hospital er et af Danmarks største hospitaler, og vi ligger i front på en række områder inden for både forskning, behandling og teknologi. Hospitalet går forrest i arbejdet med sammenhængende akutte patientforløb, og vi er højt specialiseret i Børneafdelingen, i gastrokirurgi, gastromedicin, inden for infektionsmedicin og i MR-afdelingen. På Lungemedicinsk Afdeling er vi udnævnt til at være Global Excellence.

Vi huser også Danmarks største fødeafdeling og ligger i front inden for klinisk mikrobiologi, patologi og lungemedicin.

Video om Højisolation på Infektionsmedicinsk afdelingHøjisolaton på Infektionsmedicinsk afdeling

Video om Dagkirurgisk afdelingBehandling på Dagkirurgisk afdeling


Teknologi
Avanceret teknologi er med til at støtte forskning og diagnostik:
De store laboratorier er næsten fuldt automatiserede og MR-enheden har fået Danmarks første 7-Tesla skanner.

Logistik
I Hvidovre er den interne logistik præget af det særlige Von Roll-transportsystem, som automatisk fragter linned og mad rundt på alle dele af hospitalet. Det effektiviserer fordelingen af rent linned og patienttøj og aflaster samtidig personalet. Von-Roll systemet er med til at bringe maden frem til patienten.

Fokus og forenkling

FOKUS OG FORENKLING

Særlige indsatsområder i Region Hovedstaden de kommende år

Billede af baby

Video med Hjalte Aaberg

Billede med stetoskop og hospitalsansatte

Vækst, bæredygtighed, internationalisering, høj livskvalitet og den bedst mulige behandling af borgerne på hospitalerne i Region Hovedstaden. Der er ambitiøse planer for regionen i de kommende år, og med over en halv million mennesker i optageområdet er vi på Amager og Hvidovre Hospital en vigtig del af de planer. På de kommende sider kan du både læse om målene, og om hvordan vi skal nå dem.

VISION
Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.

MISSION
Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige opgaver inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område.

Region Hovedstaden de kommende år

REGION HOVEDSTADEN
DE KOMMENDE ÅR

Politiske målsætninger

Patientens situation styrer forløbet Høj faglig kvalitet Ekspansive vidensmiljøer Grøn og innovativ metropol


Driftsmålstyring
Data og målinger skal løbende sikre, at vi er på rette vej.

Målepunkter Sundhed
Tilfredshed
 • Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet?
 • Er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb?
 • Lyttede personalet til dig, f.eks. dine bekymringer, ønsker og behov?
Levering
 • Forløbstider, kræftpatienter
 • Udredning inden 30 dage
 • Andel af elektroniske epikriser (udskrivningsbreve) afsendt inden for én dag
 • Overbelægning på medicinske afdelinger
Kvalitet
 • Antibiotikaforbrug
 • Kliniske kvalitetsdatabaser
 • Overlevelse ved uventet hjertestop
 • Akutte genindlæggelser
Medarbejdere
og ledere
 • Medarbejdertrivsel
Produktivitet
 • Budgetoverholdelse, økonomi
 • Budgetoverholdelse, aktivitet
 • Udvikling i effektivitet

Strategi-test

Strategikort

Klik på kortet og læs mere om indsatsområderne

Strategiske indsatser AHH 2018

Regionale projekter
AHH-indsatser
Fælles om styrket forskning
Formål:
At understøtte excellent forskning der, i stærkt samspil med klinik og uddannelse, sikrer sundere borgere og patientbehandling i international topklasse i et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen

Regionale projekter:

Projekt Fælles om styrket forskning

AHH-indsatser:

Ny forskningsstrategi
Etablering af forskningspulje
Forskningskommunikation
Innovationskonkurrence
Sammenhæng for patienten på tværs af sektorer
Formål
At styrke behandlingen for patienter med forløb på tværs af sektorer og sætte retning for regionen i udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Regionale projekter:

Projekt Behandling tæt på borgeren

Projekt Samarbejdskultur der skaber sammenhængskraft

AHH-indsatser:

Medicinsk Fællesamb.
Fremtidens Amb. for KOL-patienter
Type 2 Diabetes og KOL i Syd
Fremtidens hospital
Formål
At styrke den faglige kvalitet, sikre effektive behandlingsforløb samt en ensartet tilgang til arbejdet med effektiviseringsgevinster.

Regionale projekter:

Projekt Fremtidens Akuthospital

Projekt Effektiviseringsgevinster

AHH-indsatser:

Projekt Nyt Amager Hvidovre Hospital (NAHH)"
Patientansvarlig læge
Formål
At sikre patienterne en oplevelse af sammenhæng, koordination og tryghed i deres behandlingsforløbpå hospitalerne.

Regionale projekter:

Projekt Patientansvarlig læge

AHH-indsatser:

Lokal implementering af Patientansvarlig læge
Bedre behandling med Sundhedsplatformen
Formål
At sikre bedre behandling med Sundhedsplatformen ved anvendelse af data og styrkelse af partnerskabet med patienten ved hjælp af Min Sundhedsplatform

Regionale projekter:

Projekt Patienten som partner

Projekt Gevinstrealisering

AHH-indsatser:

Projekt bedre registreringspraksis
LPR-3
SP 2018
Min Sundhedsplatform

 

Fælles som styrket forskning

FÆLLES OM

STYRKET FORSKNING

Hver dag arbejder hospitalets forskere med at udvikle nye metoder, som kan forbedre og redde liv. Mere end 85 procent af Amager og Hvidovre Hospitals patienter bliver indlagt akut. Det betyder, at vores forskere har særligt fokus på at forbedre behandlingen og plejen af akutte patienter – både under og efter indlæggelsen.

I 2018 arbejder vi særligt med vores forskningsstrategi, etablering af hospitalets egen forskningspulje og på at udvikle gode ideer, der kan forbedre hverdagen for patienter og medarbejdere, bl.a. gennem regionens idékonkurrence ”Du er genial”. Og så gør vi os umage med at fortælle omverdenen om vores forskningsresultater, så de kan gøre endnu mere gavn.

Læs mere om Region Hovedstadens fælles strategiske indsatser

Bioanalytiker der arbejder med vævsprøver

Video om suPRA og AHA

Billede med stetoskop og hospitalsansatte

Sammenhæng for patienten på tværs af sektorer

SAMMENHÆNG FOR PATIENTEN
PÅ TVÆRS
AF SEKTORER

Vi udvikler nye tilbud og samarbejdsformer sammen med patienterne, kommunerne og praksissektoren for at skabe sammenhængende, helhedsorienterede løsninger for patienterne.

Konkret arbejder vi i 2018 med at nytænke driften af ambulatorierne på Amager Hospital og for KOL-patienter på Hvidovre Hospital.

Desuden samarbejder vi med de praktiserende læger om, hvordan patienter med KOL og Type 2 Diabetes kan følges hos deres egen læge i stedet for at komme på hospitalet. Også den kommunale rehabilitering indgår i arbejdet. I fællesskab udvikler vi det nære sundhedsvæsen med behandling tæt på borgeren.

Læs mere om Region Hovedstadens fælles strategiske indsatser


Fremtidens hospital

FREMTIDENS HOSPITAL

Frem til 2020 bliver Hvidovre Hospital udvidet med 32.000 kvadratmeter. Vi bygger en ny fælles akutmodtagelse, ny hjerteafdeling, ny børne- og ungeafdeling med neonatal-afsnit og et nyt barselsafsnit. Men vi ombygger og moderniserer også sengeafsnit og ambulatorier i det eksisterende hospital.

Vi vil bygge et hospital med mulighed for god og sikker behandling af høj faglig kvalitet. Bygningerne skal være med til at sikre, at man som patient føler sig ventet og velkommen, og hospitalet skal samtidig være en god og tryg arbejdsplads for personalet.

I det nye byggeri vil vi modtage vores mange akutte patienter i en fælles akutmodtagelse, hvor mange specialer er samlet. Det skal sikre mere sammenhængende patientforløb, højere kvalitet og bedre udnyttelse af den samlede kapacitet på hospitalet.

I Regionen udvikler vi i fællesskab en grundmodel for organisering af arbejdet med de akutte patienter på hospitalerne. Samtidig forbereder vi os på de nye rammer gennem ”Projekt Nyt Amager og Hvidovre Hospital”, som sætter fokus på behandlingskvaliteten, organisering af patientforløbene og nybyggerierne.

Læs mere om nybyggeriet på  http://www.nythospitalhvidovre.dk/

Læs mere om Region Hovedstadens fælles strategiske indsatser

Fremtidens hospital

FREMTIDENS HOSPITAL

Se filmen og få en flyvetur gennem Nyt Hospital Hvidovre.

Video med 3D tegninger af Nyt Hospital Hvidovre

Patientansvarlig læge

Patientansvarlig læge

Alle patienter skal have en patientansvarlig læge tildelt i hvert speciale, når det giver fagligt mening.

Den patientansvarlige læge skal sikre, at overgangen mellem afdelinger, hospitaler og sektorer sker så gnidningsfrit som muligt, og at patienterne altid ved, hvem de skal kontakte, hvis de har spørgsmål til deres samlede forløb.

På Amager og Hvidovre Hospital indføres der patientansvarlig læge for alle kræftforløb inden udgangen af 2018.

Alle afdelinger implementerer desuden patientansvarlig læge for 2-4 typer patientforløb på hver afdeling i år.

Læs mere om Region Hovedstadens fælles strategiske indsatser


Sundhedsplatform

SUNDHEDS-
PLATFORMEN

Med Sundhedsplatformen har vi samlet en lang række it-systemer i ét. Vores opgave er at sørge for, at platformen understøtter en bedre behandling og en bedre arbejdsdag for medarbejderne. Fokus er på at få IT-program og arbejdsgange til at passe bedre sammen. En af indsatserne er at se på, hvordan vi kan forbedre vores registrering og undersøge, hvordan arbejdsdelingen mellem læger og sekretærer kan optimeres.

I 2019 har vi implementeret en opgraderet udgave af Sundhedsplatformen og Landspatientregistret (LPR3) for at sikre en bedre dataindberetning og mulighed for at anvende data til statistik og forskning. Samtidig bliver Sundhedsplatformen opdateret til den nyeste version.

Sundhedsplatformen giver nye muligheder for patientinddragelse og indsigt i egen journal gennem Min Sundhedsplatform. Sammen med resten af Region Hovedstaden afprøver og udvikler vi denne funktionalitet, så det giver mening for patienten.

Læs mere om Region Hovedstadens fælles strategiske indsatser

Hvad siger patienterne om os?

HVAD SIGER PATIENTERNE?

Klik og hør patienternes gode råd til os