Det handler om liv

Amager og Hvidovre Hospital

DET HANDLER OM LIV

Sådan virkeliggør vi strategien Fokus & Forenkling

Scroll ned for at læse videre

Velkommen

VELKOMMEN

Hver eneste arbejdsdag handler om noget så væsentligt som menneskers liv og livskvalitet. Sådan er det for os, der arbejder i Region Hovedstaden. Og som landets største region har vi en særlig forpligtelse til at udvikle os, være på forkant og forsøge at give borgerne den bedste behandling og de bedste rammer for deres liv.

Region Hovedstadens strategi Fokus & Forenkling viser pejlemærkerne for den udvikling. Vores evne til at fokusere på visse områder i de kommende år og forenkle på andre områder bliver nemlig central for, at vi kan udvikle os.

På de kommende sider kan du læse om, hvordan vi på Amager og Hvidovre Hospital vil virkeliggøre Region Hovedstadens strategi Fokus & Forenkling.
God læselyst, det handler stadig om liv – både patienternes og dit.

Direktionen, Amager og Hvidovre Hospital

Det handler om liv

DET HANDLER
OM LIV

På Amager og Hvidovre Hospital handler det om liv. Om at redde liv og bringe liv til verden. Om livskvalitet for patienten og det gode arbejdsliv for medarbejderne.

Vi står klar med ekspertise og omsorg hele døgnet. Vores mål er at bringe patienten hurtigt fra diagnose til behandling og sikkert hjem til hverdagen. Vi handler kompetent og omsorgsfuldt, også når livet er allersværest.

Vi er eksperter i folkesygdomme – de sygdomme som flest mennesker lider af. Samtidig kan vi tilbyde højt specialiseret behandling til patienter med sjældne sygdomme. Vi er stolte af begge dele.

Hver dag arbejder hundredevis af forskere med at udvikle nye metoder, som kan forbedre og redde liv. Vi udvikler og deler ny viden – det skaber stærke faglige miljøer. Faglighed og udvikling sikrer god behandling af patienterne og et spændende arbejdsliv for alle ansatte.

Et arbejde der giver mening, fordi det handler om liv.

Det handler om liv – se det i billeder fra hverdagen

Et arbejde der giver mening

ET ARBEJDE DER GIVER MENING

Klik og hør hvad din kollega fortæller 

 

Amager og Hvidovre Hospitaler i tal

AMAGER OG HVIDOVRE
HOSPITAL I TAL…

Piktogram med stetoskop
525.000 pr. år
AMBULANTE BESØG

Piktogram med 2 mennesker, der holder hinandens hænder
515.000 pers.
OPTAGEOMRÅDE

Piktogram af person i seng
730
SENGE

Piktogram med baby
7.000 pr. år
FØDSLER

Piktogram af to mennesker
5.550
ANSATTE

Piktogram med klodser
3
MATRIKLER

Piktogram med journal
83.000 pr. år
INDLÆGGELSER

Piktogram med videnskabsbøger
533 i 2015
VIDENSK. ARTIKLER

Fremme i skoene

Billede af Indgangen til Hvidovre Hospital
Billede af Amager Hospitals hovedindgang

HER KAN VI NOGET
SPECIELT


Billede af dreng på bårdePå Amager og Hvidovre Hospital er vi eksperter i det akutte. Vi er landets største akuthospital. Mere end 85 procent af vores patienter kommer ind akut. Det stiller høje krav til medarbejdernes faglighed, overblik og evne til omstilling – ikke bare i modtagelserne, men på hele hospitalet. Vi står klar med omsorg og ekspertise 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Derfor bærer alt, hvad vi gør på Amager og Hvidovre Hospital præg af en akut tankegang. Fra måden vi samarbejder med patienten og de pårørende på, til måden vi skaber flow og sikre overgange i patienternes forløb. Fra vores måde at bemande akutmodtagelsen, hvor der altid er speciallæger i front, til vores forskning, som gør hverdagen lettere i afdelingerne og mere sikker for patienterne.

Og der er mange initiativer i gang. Vi ansætter akutlæger, så der er speciallæger til stede 24/7, og dermed sikrer vi sammenhængende patientforløb af høj kvalitet og flow. Vi samler vores akutte indsatser i én fælles akutmodtagelse, og vores koordinerende sygeplejersker er med til at skabe overblik og hermed den bedste anvendelse af kapaciteten. På den måde sikrer vi, at de rigtige patienter ligger i de rigtige senge på det rigtige tidspunkt. Målet er at sikre, at vi er effektive og professionelle, også selvom vi ikke kan planlægge, hvornår patienterne kommer, og hvor mange der kommer ad gangen.

Vi står for akutte forløb, hvor patienten kommer hurtigt ind, rigtigt videre og sikkert hjem igen.

Billede af forskning

Forskning er et højt prioriteret område på Amager og Hvidovre Hospital. Hver dag arbejder hospitalets forskere med at udvikle nye metoder, som kan forbedre og redde liv. Forskningen bidrager både til ny viden og til at sikre et højt kvalitetsniveau i den kliniske hverdag.

Klinisk Forskningscenter på Amager og Hvidovre Hospital er med til at sikre et godt forskningsmiljø. Forskningscenteret er en tværgående afdeling, som tilbyder råd og vejledning i forhold til at planlægge, gennemføre og opgøre forskningsprojekter.

Amager og Hvidovre Hospital er en aktiv del af Københavns Universitetshospital – et samarbejde mellem forskellige hospitaler og Københavns Universitet, som er grundlaget for uddannelse, ny viden og innovation i sundhedsverdenen.

Amager og Hvidovre Hospital er en stor uddannelsesinstitution, og hvert år dygtiggør 1.300 studerende og elever sig i vores afdelinger. Vi bidrager til at uddanne fremtidens sygeplejersker, læger, jordemødre, bioanalytikere, sekretærer, portører, diætister, fysio- og ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter mv.

Hospitalets ansatte har også brug for løbende kompetenceudvikling, så den faglige kvalitet og udvikling hele tiden sikres. Derfor har alle faggrupper mulighed for efteruddannelse.

Billede af simulationsdukke, som bliver benyttet i undervisningHospitalets ’Learning Lab’ er en uddannelsesenhed, som tilbyder en bred vifte af læringsaktiviteter til både studerende og uddannet personale. I simulationstræning kan deltagerne for eksempel arbejde med færdighedstræning, tværfaglig teamtræning, sikker mundtlig kommunikation og patientkommunikation i komplekse situationer.

Amager og Hvidovre Hospital er tilsammen et af Danmarks største hospitaler, og vi ligger i front på en række områder inden for både forskning, behandling og teknologi. Vi er højt specialiseret i Børneafdelingen, i gastrokirurgi og gastromedicin, inden for infektionsmedicin og i MR-afdelingen, og på Lungemedicinsk Afdeling er vi udnævnt til at være Global Excellence. Derudover går vi forrest i arbejdet med accelererede patientforløb.

Video om Højisolation på Infektionsmedicinsk afdelingHøjisolaton på Infektionsmedicinsk afdeling

Video om Dagkirurgisk afdelingBehandling på Dagkirurgisk afdeling


Vi huser også Danmarks største fødeafdeling og ligger i front inden for klinisk mikrobiologi, patologi og lungemedicin.

Lighedshospital
Amager og Hvidovre er af Sundhedsministeriet udpeget til at være ”lighedshospital” på grund af den særlige viden om pleje og behandling af socialt udsatte borgere – i samarbejde med den primære sundhedssektor.

Teknologi
Avanceret teknologi er med til at støtte forskning og diagnostik:
De store laboratorier er næsten fuldt automatiserede og MR-enheden har fået Danmarks første 7-Tesla skanner.

Logistik
I Hvidovre er den interne logistik præget af det særlige Von Roll-transportsystem, som automatisk fragter linned og mad rundt på alle dele af hospitalet. Det effektiviserer fordelingen af rent linned og patienttøj og aflaster samtidig personalet. Systemet er desuden med til at sikre det særlige køkken-koncept: Patienterne kan sidde i sengen med et spisekort og bestille mad det meste af døgnet. Von-Roll systemet er med til at bringe maden frem til patienten.

Fokus og forenkling

FOKUS OG FORENKLING

Særlige indsatsområder i Region Hovedstaden de kommende år

Billede af baby

Video med Hjalte Aaberg

Billede med stetoskop og hospitalsansatte

Vækst, bæredygtighed, internationalisering, høj livskvalitet og den bedst mulige behandling af borgerne på hospitalerne i Region Hovedstaden. Der er ambitiøse planer for regionen i de kommende år, og med over en halv million mennesker i optageområdet er vi på Amager og Hvidovre Hospital en vigtig del af de planer. På de kommende sider kan du både læse om målene, og om hvordan vi skal nå dem.

VISION
Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.

MISSION
Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige opgaver inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område.

Region Hovedstaden de kommende år

REGION HOVEDSTADEN
DE KOMMENDE ÅR

Politiske målsætninger

Patientens situation styrer forløbet Høj faglig kvalitet Ekspansive vidensmiljøer Grøn og innovativ metropol


Driftsmålstyring
Data og målinger skal løbende sikre, at vi er på rette vej.

Målepunkter Sundhed
Tilfredshed
 • Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet?
 • Er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb?
 • Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din undersøgelse/behandling?
Levering
 • Svartider, Akuttelefonen
 • Ventetid, akutmodtagelse
 • Forløbstider, kræftpatienter
 • Udredning inden 30 dage
 • Andel af elektroniske epikriser (udskrivningsbreve afsendt inden for én dag)
Kvalitet
 • Antibiotikaforbrug
 • Kliniske kvalitetsdatabaser
 • Uventede hjertestop
 • Akutte genindlæggelser
 • Tvang
Medarbejdere
og ledere
 • Sygefravær
Produktivitet
 • Budgetoverholdelse, økonomi
 • Budgetoverholdelse, aktivitet
 • Udvikling i effektivitet

Strategi-test

Strategikort

Klik på kortet og læs mere om indsatsområderne

 

Strategikort Amager og Hvidovre Hospital

Strategiske Indsatser 2016

Perspektiver

Det betyder farverne:

Indsatsområde for hele Region Hovedstaden
Supplerende indsatsområder, vi har valgt på AHH
Fælles regionalt indsatsområde med særlig lokal indsats

Ventet & Velkommen – ventetid og servicekultur

VENTET &
VELKOMMEN

Langt de fleste patienter er meget tilfredse med deres behandling og har stor tillid til de ansatte på Amager og Hvidovre Hospital. Men nogle gange kniber det med tilfredsheden med vores nærvær, kommunikation og service. Som behandlere er vi gæster i patienternes liv, og vi skal vise endnu mere respekt under besøget, end vi gør nu.

På næste side kan du høre patienternes gode råd til os.

Billede af dreng på bårde

I nogle afdelinger er der en rigtig fin servicekultur. Derfor ved vi, at det kan lade sig gøre. Servicekultur bliver en vigtig indsats over de kommende år – både på Amager og Hvidovre Hospital og i hele regionen. Vi laver blandt andet løbende målinger af patienttilfredsheden, som drøftes ved de ugentlige tavlemøder. Mange af os skal på kommunikationskurser, og så går lederne ”lederrunder”, hvor de opsøger patienterne og hører om deres oplevelser.

Billede af dreng på bårde

Ventetid kan ikke undgås. Men vi skal vise respekt for patienternes tid og hverdag. Vi skal derfor gøre alt, hvad vi kan for at bringe ventetiden ned, og er der ventetid, skal patienten vide hvorfor. Vi skal se vores arbejdsgange efter i sømmene, så vi ikke planlægger med ventetid. Vi skal styrke vores kommunikation og skabe bedre flow i patientforløbene.

Læs mere om Ventet & Velkommen

Ventet & Velkommen

VENTET & VELKOMMEN

Klik og hør patienternes gode råd til os

Styrkelse af forskning og innovation

STYRKELSE AF FORSKNING

OG INNOVATION

Hver dag arbejder hospitalets forskere med at udvikle nye metoder, som kan forbedre og redde liv. Mere end 85 procent af Amager og Hvidovre Hospitals patienter bliver indlagt akut. Det betyder, at vores forskere har særligt fokus på at forbedre behandlingen og plejen af akutte patienter – både under og efter indlæggelsen.

På Amager og Hvidovre Hospital er vi eksperter i folkesygdomme – de sygdomme, som flest mennesker lider af, og som kan have stor betydning for arbejdsliv og livskvalitet. Med vores forskning arbejder vi for lighed i sundhed og for at øge vores patienters raske leveår. Vi forsker desuden i tidlig opsporing af sygdom, særlige indsatser til udsatte grupper og målrettet genoptræning tilpasset patienternes behov.

Vi forsker i akutte patientforløb på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer. Det har vi gode erfaringer med, fx hos patienter med akut hoftebrud, patienter med akut behov for mave-tarm-operation samt ældre medicinske patienter, der fejler mere end en ting. Hos de patientgrupper har vi reduceret dødeligheden og skabt bedre forløb og genoptræning.

Mange af vores patienter fejler mere end én sygdom – en udfordring der gør det nødvendigt at forske i patientens samlede sygdomsbillede. Det skal vores forskningsmiljøer bidrage til. Forskerne skal skabe bro mellem sygdomme, fag, afdelinger og sektorer.

Læs mere om styrkelsen af forskning og innovation

Bioanalytiker der arbejder med vævsprøver

Video om suPRA og AHA

Billede med stetoskop og hospitalsansatte

Sundhedsplatform

SUNDHEDS-
PLATFORMEN

Sundhedsplatformen bliver den største forandring i det danske sundhedsvæsen i de næste mange år. Den nye elektroniske platform betyder blandt andet, at vi på Amager og Hvidovre Hospital går fra 30 kliniske it-systemer til ét samlet. Det gør hverdagen lettere for hospitalets ansatte og behandlingen bedre for patienterne.

Sundhedsplatformen er mere end et it-system. Det er en ny måde at arbejde på, som kan skabe mere inddragelse og dialog med patienten, bedre kvalitet i behandlingen og mere effektivitet.


Kvalitetsarbejdet på de danske hospitaler er i forandring. Den Danske Kvalitetsmodel bliver afløst af en række nye, fælles nationale mål som fx ”patienten som partner”, ”sikker behandling” og ”sammenhængende behandling”. Med Sundhedsplatformen får vi data om patienterne og vores behandling. De data skal vi bruge til at skabe endnu bedre faglig og patientoplevet kvalitet.


Forbedringerne kommer ikke at sig selv, blot fordi vi installerer Sundhedsplatformen på vores computere. De opstår først, når der er konkrete ændringer i klinikkens arbejdsgange, og det vi gør i hverdagen. Derfor skal der stor ledelsesmæssig fokus på at skabe det fulde udbytte af Sundhedsplatformen.


Vi skal lave mere for de samme penge i det danske sundhedsvæsen – og det ser ikke ud til at ændre sig de kommende år. Vi skal sikre os, at vi får mest muligt for pengene. Med Sundhedsplatformen kan vi forenkle vores arbejdsgange, så vi både kan give patienterne en bedre behandling og holde fast i arbejdsglæden. Det bliver en krævende omstilling, men vi skal gøre, hvad vi kan for at få det til at lykkes.

Læs mere om Sundhedsplatformen

Sundheds­platformen – Infograf

DET FÅR VI MED SUNDHEDS­PLATFORMEN

Færre it-systemer

Mere end 30 forskellige kliniske it-systemer bliver samlet i ét system.

Patient­inddragelse

Patienter får adgang til egen journal og får indsigt i personalets beslutninger.


Tidstro data

Data her og nu. På tværs af afdelinger, hospitaler og regioner.

Patient­sikkerhed

Standardisering af dokumentation. Bedre overblik og data samlet ét sted.

Sammenhængende Akutte Patientforløb

SAMMENHÆNGENDE
AKUTTE
PATIENTFORLØB

Vi skal bringe patienten hurtigt og sikkert fra diagnose til behandling og hjem igen til hverdagen. Det kræver sammenhængende og effektive forløb – fra indlæggelse til udskrivelse og på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer. Når patientforløbene samtidig er akutte, stiller det meget høje krav til koordinering og til, at vi bruger vores ressourcer bedst muligt.

Læs mere om sammenhængende akutte patientforløb


Sammenhængende Patientforløb

Miljørigtig drift og udvikling – et grønnere hospital

GRØN DRIFT OG

UDVIKLING

Centrifuge med reagensglasyVideo med Finn Bloch
Billede med stetoskop og hospitalsansatte

Amager og Hvidovre Hospital vil være et grønnere hospital.

Vi arbejder målrettet på både at reducere vores forbrug af el, vand og varme og på at håndtere vores affald mere bæredygtigt.

Vores grønne tiltag er ikke kun til fordel for miljøet. De giver ofte et forbedret indeklima for vores patienter og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Og i den sidste ende betyder mange af de grønne initiativer, at vi kan bruge midler på vores kerneydelser i stedet for på energiregningen.

I 2014 lagde vi en plan, som vi kalder: 5-10-15. Planen har to spor:

At vi i løbet af 5 år vil dække 10 % af vores forbrug med energi fra vedvarende kilder, samtidig med at vi har reduceret vores generelle energiforbrug med 15 %.

Og at vi i løbet af 5 år har mindsket mængden af klinisk risikoaffald med 10% og øget vores andel af affald til genanvendelse med 15 %.

Læs mere om Grøn drift og udvikling

Et grønnere hospital

ET GRØNNERE HOSPITAL

Hospitals­byggeriet

HOSPITALS­BYGGERI

Frem til 2019 bliver Hvidovre Hospital udvidet med 30.000 kvadratmeter. Vi bygger en ny fælles akutmodtagelse, ny hjerteafdeling, ny børneafdeling med neonatal-afsnit og et nyt obstetrisk afsnit. Men vi ombygger og moderniserer også sengeafsnit og ambulatorier i det ”gamle” hospital.

Vi vil bygge et hospital med mulighed for god og sikker behandling af høj faglig kvalitet. Bygningerne skal være med til at sikre, at man som patient føler sig ventet og velkommen, og hospitalet skal samtidig være en god og tryg arbejdsplads for personalet.

I det nye byggeri vil vi modtage vores mange akutte patienter i en fælles akutmodtagelse, hvor alle specialer er samlet. Det skal sikre mere sammenhængende patientforløb, højere kvalitet og bedre udnyttelse af den samlede kapacitet på hospitalet.

Læs mere om Hospitalsbyggeriet

Hospitalsbyggeriet

HOSPITALS­BYGGERIET

Se filmen og få en flyvetur gennem Nyt Hospital Hvidovre.

Video med 3D tegninger af Nyt Hospital Hvidovre

Ejendomsdrift

ETABLERING AF

CENTER FOR EJENDOMSDRIFT

Vores bygninger og fysiske rammer er afgørende for vores patienters og medarbejderes trivsel. I 2016 samler og standardiserer Region Hovedstaden drift og vedligehold af bygninger i et nyt regionalt Center for Ejendomsdrift.

Centeret vil i starten fokusere på vedligeholdelse af ejendommene. Senere skal det vurderes, om fx tekniske installationer og brandsikkerhed også skal drives af Center for Ejendomsdrift.

Læs mere om etablering af Center for Ejendomsdrift

Billede med stetoskop og hospitalsansatteMedicinsk udstyrBioanalytiker der arbejder med vævsprøver

Test din viden og vind

TEST DIN VIDEN
OG VIND

Hvor meget ved du om strategien?
Svar på spørgsmålene og se hvor mange rigtige du har.