Det handler om liv

Amager og Hvidovre Hospital

DET HANDLER OM LIV

Sådan virkeliggør vi strategien Fokus & Forenkling

Scroll ned for at læse videre

Velkommen

VELKOMMEN

Hver eneste arbejdsdag handler om noget så væsentligt som menneskers liv og livskvalitet. Sådan er det for os, der arbejder i Region Hovedstaden. Og som landets største region har vi en særlig forpligtelse til at udvikle os, være på forkant og forsøge at give borgerne den bedste behandling og de bedste rammer for deres liv.

Region Hovedstadens strategi Fokus & Forenkling viser pejlemærkerne for den udvikling. Vores evne til at fokusere på visse områder i de kommende år og forenkle på andre områder bliver nemlig central for, at vi kan udvikle os.

På de kommende sider kan du læse om, hvordan vi på Amager og Hvidovre Hospital vil virkeliggøre Region Hovedstadens strategi Fokus & Forenkling.
God læselyst, det handler stadig om liv – både patienternes og dit.

Direktionen, Amager og Hvidovre Hospital

Det handler om liv

Kernefortælling:

DET HANDLER
OM LIV

På Amager og Hvidovre Hospital handler det om liv. Om at redde liv og bringe liv til verden. Om livskvalitet for patienten og det gode arbejdsliv for medarbejderne.

Vi står klar med ekspertise og omsorg hele døgnet. Vores mål er at bringe patienten hurtigt fra diagnose til behandling og sikkert hjem til hverdagen. Vi handler kompetent og omsorgsfuldt, også når livet er allersværest.

Vi er eksperter i folkesygdomme – de sygdomme som flest mennesker lider af. Samtidig kan vi tilbyde højt specialiseret behandling til patienter med sjældne sygdomme. Vi er stolte af begge dele.

Hver dag arbejder hundredevis af forskere med at udvikle nye metoder, som kan forbedre og redde liv. Vi udvikler og deler ny viden – det skaber stærke faglige miljøer. Faglighed og udvikling sikrer god behandling af patienterne og et spændende arbejdsliv for alle ansatte.

Et arbejde der giver mening, fordi det handler om liv.

Det handler om liv – se det i billeder fra hverdagen

Et arbejde der giver mening

ET ARBEJDE DER GIVER MENING

Klik og hør hvad din kollega fortæller 

 

Amager og Hvidovre Hospitaler i tal

AMAGER OG HVIDOVRE
HOSPITAL I TAL…

Piktogram med stetoskop
525.000 pr. år
AMBULANTE BESØG

Piktogram med 2 mennesker, der holder hinandens hænder
515.000 pers.
OPTAGEOMRÅDE

Piktogram af person i seng
720
SENGE

Piktogram med baby
7.000 pr. år
FØDSLER

Piktogram af to mennesker
5.100
ANSATTE

Piktogram med klodser
3
MATRIKLER

Piktogram med journal
95.600 pr. år
INDLÆGGELSER

Piktogram med videnskabsbøger
655 i 2016
VIDENSK. ARTIKLER

Fremme i skoene

Billede af Indgangen til Hvidovre Hospital
Billede af Amager Hospitals hovedindgang

HER KAN VI NOGET
SPECIELT


Billede af dreng på bårdePå Amager og Hvidovre Hospital er vi eksperter i det akutte. Vi er et af landets største akuthospitaler. Mere end 85 procent af vores patienter kommer ind akut, og det stiller høje krav til medarbejdernes faglighed, overblik og evne til omstilling – ikke bare i modtagelserne, men på hele hospitalet. Vi skal stå klar med ekspertise og omsorg 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Derfor bærer alt, hvad vi gør på Amager og Hvidovre Hospital præg af en akut tankegang. Fra måden vi samarbejder med patienten og de pårørende på, til måden vi skaber flow og sikre overgange i patienternes forløb. Fra vores måde at bemande akutmodtagelsen, hvor der altid er speciallæger i front, til vores forskning, som gør hverdagen lettere i afdelingerne og mere sikker for patienterne. I de kommende år samler vi desuden vores akutte indsatser til en fælles akutmodtagelse.

Vi står for forløb, hvor patienten kommer hurtigt ind, rigtigt videre og sikkert hjem igen.

Billede af forskning

Forskning er højt prioriteret på Amager og Hvidovre Hospital. Hver dag arbejder hospitalets forskere med at udvikle nye metoder, som kan forbedre og redde liv. Forskningen bidrager både til ny viden og til at sikre et højt kvalitetsniveau i den kliniske hverdag.

Klinisk Forskningscenter på Amager og Hvidovre Hospital er med til at sikre et godt forskningsmiljø. Forskningscenteret er en tværgående afdeling, som tilbyder råd og vejledning i forhold til at planlægge, gennemføre og opgøre forskningsprojekter.

Amager og Hvidovre Hospital er en aktiv del af Københavns Universitetshospital – et samarbejde mellem forskellige hospitaler og Københavns Universitet, som er grundlaget for uddannelse, ny viden og innovation i sundhedsverdenen.

Amager og Hvidovre Hospital er en stor uddannelsesinstitution, og hvert år dygtiggør 1.300 studerende og elever sig i vores afdelinger. Vi bidrager til at uddanne fremtidens sygeplejersker, læger, jordemødre, bioanalytikere, sekretærer, portører, diætister, fysio- og ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter mv.

Den faglige kvalitet og udvikling på hospitalet skal hele tiden sikres, og derfor har alle hospitalets medarbejdere og ledere mulighed for efteruddannelse.
Hospitalets ’Learning Lab’ er en uddannelsesenhed, som tilbyder en bred vifte af læringsaktiviteter til både studerende og uddannet personale. I simulationstræning kan deltagerne for eksempel arbejde med færdighedstræning, tværfaglig teamtræning, sikker mundtlig kommunikation og patientkommunikation i komplekse situationer.

Billede af simulationsdukke, som bliver benyttet i undervisningHospitalets ’Learning Lab’ er en uddannelsesenhed, som tilbyder en bred vifte af læringsaktiviteter til både studerende og uddannet personale. I simulationstræning kan deltagerne for eksempel arbejde med færdighedstræning, tværfaglig teamtræning, sikker mundtlig kommunikation og patientkommunikation i komplekse situationer.

Amager og Hvidovre Hospital er et af Danmarks største hospitaler, og vi ligger i front på en række områder inden for både forskning, behandling og teknologi. Hospitalet går forrest i arbejdet med sammenhængende akutte patientforløb, og vi er højt specialiseret i Børneafdelingen, i gastrokirurgi, gastromedicin, inden for infektionsmedicin og i MR-afdelingen. På Lungemedicinsk Afdeling er vi udnævnt til at være Global Excellence.

Vi huser også Danmarks største fødeafdeling og ligger i front inden for klinisk mikrobiologi, patologi og lungemedicin.

Video om Højisolation på Infektionsmedicinsk afdelingHøjisolaton på Infektionsmedicinsk afdeling

Video om Dagkirurgisk afdelingBehandling på Dagkirurgisk afdeling


Teknologi
Avanceret teknologi er med til at støtte forskning og diagnostik:
De store laboratorier er næsten fuldt automatiserede og MR-enheden har fået Danmarks første 7-Tesla skanner.

Logistik
I Hvidovre er den interne logistik præget af det særlige Von Roll-transportsystem, som automatisk fragter linned og mad rundt på alle dele af hospitalet. Det effektiviserer fordelingen af rent linned og patienttøj og aflaster samtidig personalet. Von-Roll systemet er med til at bringe maden frem til patienten.

Fokus og forenkling

FOKUS OG FORENKLING

Særlige indsatsområder i Region Hovedstaden de kommende år

Billede af baby

Video med Hjalte Aaberg

Billede med stetoskop og hospitalsansatte

Vækst, bæredygtighed, internationalisering, høj livskvalitet og den bedst mulige behandling af borgerne på hospitalerne i Region Hovedstaden. Der er ambitiøse planer for regionen i de kommende år, og med over en halv million mennesker i optageområdet er vi på Amager og Hvidovre Hospital en vigtig del af de planer. På de kommende sider kan du både læse om målene, og om hvordan vi skal nå dem.

VISION
Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.

MISSION
Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige opgaver inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område.

Region Hovedstaden de kommende år

REGION HOVEDSTADEN
DE KOMMENDE ÅR

Politiske målsætninger

Patientens situation styrer forløbet Høj faglig kvalitet Ekspansive vidensmiljøer Grøn og innovativ metropol


Driftsmålstyring
Data og målinger skal løbende sikre, at vi er på rette vej.

Målepunkter Sundhed
Tilfredshed
 • Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet?
 • Er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb?
 • Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din undersøgelse/behandling?
Levering
 • Forløbstider, kræftpatienter
 • Udredning inden 30 dage
 • Andel af elektroniske epikriser (udskrivningsbreve afsendt inden for én dag)
Kvalitet
 • Antibiotikaforbrug
 • Kliniske kvalitetsdatabaser
 • Uventede hjertestop
 • Akutte genindlæggelser
Medarbejdere
og ledere
 • Sygefravær
 • Medarbejdertrivsel
Produktivitet
 • Budgetoverholdelse, økonomi
 • Budgetoverholdelse, aktivitet
 • Udvikling i effektivitet

Strategi-test

Strategikort

Klik på kortet og læs mere om indsatsområderne

 

Strategikort Amager og Hvidovre Hospital

Strategiske Indsatser 2017

Perspektiver

Det betyder farverne:

Indsatsområde for hele Region Hovedstaden
Supplerende indsatsområder, vi har valgt på AHH
Fælles regionalt indsatsområde med særlig lokal indsats

Ventet & Velkommen – ventetid og servicekultur

VENTET &
VELKOMMEN

Langt de fleste patienter er meget tilfredse med deres behandling og har stor tillid til de ansatte på Amager og Hvidovre Hospital. Men nogle gange kniber det med tilfredsheden med vores nærvær, kommunikation og service. Som behandlere er vi gæster i patienternes liv, og vi skal vise endnu mere respekt under besøget, end vi gør nu.

På næste side kan du høre patienternes gode råd til os.

Billede af dreng på bårde

I nogle afdelinger er der en rigtig fin servicekultur. Derfor ved vi, at det kan lade sig gøre. Servicekultur bliver en vigtig indsats over de kommende år – både på Amager og Hvidovre Hospital og i hele regionen. Vi laver blandt andet løbende målinger af patienttilfredsheden, som drøftes ved de ugentlige tavlemøder. Mange af os skal på kommunikationskurser, og så går lederne ”lederrunder”, hvor de opsøger patienterne og hører om deres oplevelser.

Billede af dreng på bårde

Ventetid kan ikke undgås. Men vi skal vise respekt for patienternes tid og hverdag. Vi skal derfor gøre alt, hvad vi kan for at bringe ventetiden ned, og er der ventetid, skal patienten vide hvorfor. Vi skal se vores arbejdsgange efter i sømmene, så vi ikke planlægger med ventetid. Vi skal styrke vores kommunikation og skabe bedre flow i patientforløbene.

Læs mere om Ventet & Velkommen

Ventet & Velkommen

VENTET & VELKOMMEN

Klik og hør patienternes gode råd til os

Styrkelse af innovation og forskning

STYRKELSE AF INNOVATION

OG FORSKNING

Hver dag arbejder hospitalets forskere med at udvikle nye metoder, som kan forbedre og redde liv. Mere end 85 procent af Amager og Hvidovre Hospitals patienter bliver indlagt akut. Det betyder, at vores forskere har særligt fokus på at forbedre behandlingen og plejen af akutte patienter – både under og efter indlæggelsen.

På Amager og Hvidovre Hospital er vi eksperter i folkesygdomme, – de sygdomme som flest mennesker lider af, og som kan have stor betydning for arbejdsliv og livskvalitet. Med vores forskning arbejder vi for lighed i sundhed og for at øge antallet af raske leveår for vores patienter. Vi forsker desuden i tidlig opsporing af sygdom, særlige indsatser til udsatte grupper og i målrettet genoptræning, tilpasset patienternes behov.

Vi forsker i akutte patientforløb på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer. Vi har gode erfaringer med forskning i forløb, fx hos patienter med akut hoftebrud, patienter med akut behov for mave-tarm-operation samt ældre medicinske patienter, der har mere end en diagnose. Hos disse patientgrupper har vi reduceret dødeligheden og skabt bedre forløb og genoptræning.

Mange af vores patienter lever med mere end én sygdom – en udfordring der gør det nødvendigt at forske i patientens samlede sygdomsbillede. Det skal vores forskningsmiljøer bidrage til. Forskerne skal skabe bro mellem sygdomme, fag, afdelinger og sektorer.

Læs mere om styrkelsen af innovation og forskning

Bioanalytiker der arbejder med vævsprøver

Video om suPRA og AHA

Billede med stetoskop og hospitalsansatte

Sundhedsplatform

SUNDHEDS-
PLATFORMEN

Sundhedsplatformen bliver den største forandring i Region Hovedstadens sundhedsvæsen i de næste mange år. Den elektroniske platform betyder, at vi på sigt kan erstatte 30 kliniske it-systemer med et. Det gør hverdagen lettere for hospitalets ansatte, og behandlingen bedre for patienterne.

Sundhedsplatformen er mere end et it-system. Det er en ny måde at arbejde på, som skal understøtte partnerskabet med patienten og samtidig styrke det sammenhængende patientforløb.


Kvalitetsarbejdet på de danske hospitaler er i forandring. Den Danske Kvalitetsmodel bliver afløst af en række nye, fælles nationale mål som fx ”patienten som partner”, ”patientansvarlig læge”, ”sikker behandling” og ”sammenhængende behandling”. Med Sundhedsplatformen får vi bedre data om patienterne og vores behandling. De data skal vi bruge til at skabe endnu bedre faglig og patientoplevet kvalitet.

Forbedringerne opstår, når medarbejderne tager systemet i brug, og der er anledning til konkrete ændringer i klinikkens arbejdsgange, og i det vi gør i hverdagen. Derfor er der stor ledelsesmæssig fokus på, at vi udnytter Sundhedsplatformens fulde potentiale. God ledelse skal vise vejen.

Vi skal lave mere for de samme penge i det danske sundhedsvæsen – og det ser ikke ud til at ændre sig de kommende år. Vi skal sikre os, at vi får mest muligt for pengene. Med Sundhedsplatformen har vi mulighed for at forenkle vores arbejdsgange, så vi giver patienterne en bedre og mere sammenhængende behandling, samtidig med at vi holder fast i arbejdsglæden hos medarbejderne. Det bliver en krævende omstilling, men vi skal gøre, hvad vi kan for at få det til at lykkes.

Læs mere om Sundhedsplatformen

Sundheds­platformen – Infograf

DET FÅR VI MED SUNDHEDS­PLATFORMEN

Færre it-systemer

Ét system erstatter mere end 30 forskellige kliniske it-systemer.

Patient­en får bedre indsigt

Patienter får adgang til egen journal og får indsigt i personalets beslutninger.


Tidstro data

Data her og nu. På tværs af afdelinger og hospitaler. Også til gavn for forskning, patientsikkerhed og ledelse.

Patient­sikkerhed

Standardisering af dokumentation. Bedre overblik og data samlet ét sted.

Fremtidens hospital

FREMTIDENS HOSPITAL

Frem til 2019 bliver Hvidovre Hospital udvidet med 30.000 kvadratmeter. Vi bygger en ny fælles akutmodtagelse, ny hjerteafdeling, ny børneafdeling med neonatal-afsnit og et nyt obstetrisk afsnit. Men vi ombygger og moderniserer også sengeafsnit og ambulatorier i det ”gamle” hospital.

Vi vil bygge et hospital med mulighed for god og sikker behandling af høj faglig kvalitet. Bygningerne skal være med til at sikre, at man som patient føler sig ventet og velkommen, og hospitalet skal samtidig være en god og tryg arbejdsplads for personalet.

I det nye byggeri vil vi modtage vores mange akutte patienter i en fælles akutmodtagelse, hvor alle specialer er samlet. Det skal sikre mere sammenhængende patientforløb, højere kvalitet og bedre udnyttelse af den samlede kapacitet på hospitalet.

Læs mere om Fremtidens hospital

Fremtidens hospital

FREMTIDENS HOSPITAL

Se filmen og få en flyvetur gennem Nyt Hospital Hvidovre.

Video med 3D tegninger af Nyt Hospital Hvidovre

Patientansvarlig læge

Patientansvarlig læge

Det danske sundhedsvæsen er karakteriseret ved en høj grad af specialisering. Det medfører, at patienterne ofte udredes og behandles på flere forskellige afdelinger. Dermed kan der i visse tilfælde opstå tvivl om, hvem der er ansvarlig for forløbet.

Alle patienter, hvor det er relevant, skal derfor have en særlig patientansvarlig læge, der tager ansvar og skaber en oplevelse af sammenhæng, tryghed og kontinuitet i behandlingen.

Vi vil i 2017 drøfte proces og indhold som forberedelse til implementeringen af Patientansvarlig læge i slutningen af 2017.


Sammenhængende Akutte Patientforløb

SAMMENHÆNGENDE
AKUTTE
PATIENTFORLØB

Vi skal bringe patienten hurtigt og sikkert fra diagnose til behandling og hjem igen til hverdagen. Det kræver sammenhængende og effektive forløb – fra indlæggelse til udskrivelse og på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer. Når patientforløbene samtidig er akutte, stiller det meget høje krav til koordinering og til, at vi bruger vores ressourcer bedst muligt.

Derfor har vi igennem en årrække arbejdet med strategiindsatsen ’Sammenhængende akutte patientforløb’. Kernen i dette arbejde er, at patienten skal føle sig ventet og velkommen ved ankomst til hospitalet og skal opleve at det samlede patientforløb er veltilrettelagt og professionelt udført.

Læs mere om sammenhængende akutte patientforløb


Sammenhængende Patientforløb

Test din viden og vind

TEST DIN VIDEN
OG VIND

Hvor meget ved du om strategien?
Svar på spørgsmålene og se hvor mange rigtige du har.